Środowisko

Ochrona środowiska, w którym żyjemy – to jedno z naszych najważniejszych zadań. Zielona energetyka – to jeden z najbardziej skutecznych sposobów, aby każdy z nas przyczynił się do łagodzenia zmian klimatycznych i ochrony przyrody.

Dlaczego biopaliwo jest ekologicznym rodzajem paliwa?

Biopaliwo jest odnawialnym źródłem energii - drzewa, rośliny (słoma) i inne zasoby, stające się biopaliwem, odrastają. To jest najważniejsza różnica między paliwem odnawialnym - zielonym, ekologicznym - i paliwem wykopywanym – ograniczonym, nieodnawialnym.

Zgodnie z umowami międzynarodowymi, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie jest uważane za wywołujące efekt cieplarniany, gdyż wydzielający się podczas spalania paliwa CO2 nie sprzyja globalnemu ociepleniu.

Dzieje się tak, ponieważ rośliny i drzewa przeprowadzają fotosyntezę i absorbują CO2 z atmosfery. Wchłaniają dokładnie tyle, ile później wydzielają do środowiska w wyniku spalania. Oznacza to, że wytwarzając i spalając biopaliwo całkowita ilość CO2 w środowisku nie wzrasta.

Gdyby zamieniające się w biopaliwo odpady drewna, drewno niespełniające pewnych warunków, słoma lub inne materiały organiczne nie były spalane, tylko zostawione by gnić, to podczas ich rozkładu do środowiska trafiłaby dokładnie taka sama ilość CO2, jak w wyniku spalania.

Wręcz przeciwnie jest przy spalaniu paliw kopalnych - ropy, gazu, węgla i innych wydobywanych zasobów. Spalając to paliwo do otoczenia wydzielają się duże ilości CO2, a także różnych związków metali (siarki, azotu itd.), które w sposób naturalny nie trafiłyby do środowiska. Dlatego spalanie paliw kopalnych wspomaga efekt cieplarniany i zanieczyszcza środowisko - w ciągu tysięcy lat zgromadzony na ziemi węgiel błyskawicznie dostaje się do atmosfery w postaci CO2.

Unia Europejska i inne kraje na całym świecie dążą do regulowania wydzielanych do atmosfery ilości gazów, wywołujących efekt cieplarniany. Dlatego kotłownie zasilane paliwem kopalnym powinny wykupić specjalne pozwolenie na emisję zanieczyszczeń. Od 2016 roku, gdy zaczną obowiązywać bardziej rygorystyczne unijne dyrektywy środowiskowe, kotłownie zasilane paliwem kopalnym będą potrzebowały wielkich inwestycji, aby zainstalować specjalne filtry elektrostatyczne, co zwiększy koszty produkcji kotłowni. Kotłownie na biopaliwa nie potrzebują ani pozwoleń na emisję zanieczyszczeń, ani specjalnych filtrów.

Ograniczanie zmian klimatycznych promuje rozwój odnawialnych źródeł energii, mający na celu ich decentralizację i przybliżenie do użytkowników. Biopaliwo jest jednym z najbardziej obiecujących rodzajów odnawialnych źródeł energii, ponieważ jest tego sporo w Polsce oraz innych krajach regionu. Biopaliwo od dawna jest szeroko stosowane w produkcji w krajach skandynawskich - Finlandii, Szwecji i Danii.

Według dyrektywy Unii Europejskiej Polska zobowiązała się, że do 2020 roku 15 proc. produkowanej energii elektrycznej będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii.