Vizija ir misija

Esame pasirengę plėtoti atsinaujinančią energetiką Lietuvoje ir kitose Baltijos bei Rytų Europos šalyse, kuri neabejotinai yra viso pasaulio ateitis ir perspektyva.

Tikime, kad žaliųjų energijos išteklių naudojimas yra naudingas aplinkai, gyventojams, verslui ir valstybei.

Siekiame, kad statomos biokuro katilinės ir kitos atsinaujinančių išteklių jėgainės skatintų konkurenciją energetikos sektoriuje ir užtikrintų geriausias sąlygas vartotojams.

Vizija

Siekiame būti pirmaujanti žaliosios energetikos grupė Baltijos šalių ir Rytų Europos regione.

Misija

Suteikti galimybę naudotis atsinaujinančios energetikos pranašumais bei praktine nauda aplinkai ir žmonėms.