Inovacijos

Visose „GECO“ biokuro katilinėse diegiama inovatyvi taršą aplinkai mažinanti ir efektyvumą didinanti įranga – montuojami kondensaciniai ekonomaizeriai. Šių įrenginių galia yra proporcinga įrengiamų vandens šildymo katilų galingumui.

Kondensacinis ekonomaizeris atlieka dvi funkcijas – pirma, leidžia maksimaliai efektyviai panaudoti gaunamą šilumą ir nešvaistyti jos per kaminą, antra, maksimaliai išvalyti išeinančius dūmus, iš jų pašalinant lakiuosius pelenus ir kitas kietąsias daleles, išsiskiriančias deginant bet kokį kurą.

Vadinasi, katilinėje įdiegtas kondensacinis ekonomaizeris papildomai sugrąžina 10-25% šilumos, kuri būtų be reikalo išskirta į aplinką. Ši technologija leidžia biokuro katilinės efektyvumą  nuo įprastų 85-90% padidinti iki 100-110%, tuo būdu maksimaliai panaudojant iš biokuro gaunamą šilumą.

Kaip veikia technologija?

Kondensacinis ekonomaizeris ataušina išeinančius dūmus iki tiek, kad dūmuose esantys garai kondensuojasi – virsta vandeniu ir išskiria tokį šilumos kiekį, koks buvo sunaudotas degimo metu kuro drėgmei išgarinti. Kartu su vandeniu yra sugaudoma ir didžioji dauguma dūmuose esančių kietųjų dalelių (pelenų), todėl per kaminą išleidžiami tik išvalyti ir atvėsinti dūmai.

Garai išsiskiriančiuose dūmuose atsiranda todėl, kad biokuras, kaip ir daugelis kitų kuro rūšių (malkų, durpių ir pan.), turi savyje 30-60% drėgmės. Drėgnumo laipsnis skiriasi priklausomai nuo kuro rūšies ir jo išdžiūvimo lygio. Degimo procesas vyksta taip, kad šlapias kuras pirmiausia yra išdžiovinamas tam panaudojant dalį deginamo kuro šilumos.

Įprasto kuro drėgnumo atveju džiovinimui tenka 25-40% degimo šilumos. Nenaudojant kondensacinio ekonomaizerio ši  šiluma vandens garų pavidalu išmetama pro kaminą kartu su dūmais. Kondensacinis ekonomaizeris leidžia atgauti didžiąją dalį šios šilumos kondensuojant dūmuose esančius vandens garus.

Susigrąžinta šiluma panaudojama pirminiam iš šilumos vartotojų grįžtančio atvėsusio vandens šildymui. Toliau vanduo iki reikiamos temperatūros pašildomas katiluose. Tai reiškia, kad kondensacinis ekonomaizeris leidžia maksimaliai efektyviai panaudoti ir susigrąžinti šilumą, kuri sunaudojama kure esančiai drėgmei išgarinti.

Ši inovatyvi technologija diegiama visose „GECO“ biokuro katilinėse, todėl jos yra ir draugiškos aplinkai, ir kartu pasižymi aukštu naudingumo koeficientu.