Naujienos

29 Balandžio 2014

Šiaulių pramoninkų ir „GECO“ iniciatyva atidaryta pirmoji „Ateities mokykla“ Šiauliuose

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija tapo pirmąją „Ateities mokykla“ mieste – šiandien šventiškai ir simboliškai atvertos durys į modernią mokyklų ir miesto ateitį. Trims šimtams progimnazijoje besimokančių mokinių ir penkiasdešimčiai mokytojų įteikti elektroniniai moksleivių ir mokytojų pažymėjimai, kurie taps jų kasdienio gyvenimo mokykloje dalimi.

 


Dar šešiose Šiaulių mokyklose modernios administravimo sistemos ir naujausios kartos elektroninio dienyno įrengimas prasidės netrukus. Nuo rugsėjo „Ateities mokyklomis“ taip pat galės vadintis ir Šiaulių universiteto, „Saulėtekio“ ir Lieporių gimnazijose bei „Sandoros“, „Salduvės“ ir Gegužių progimnazijos. Kartu su pilotine tapusia Vinco Kudirkos progimnazija dar šiemet elektroninių pažymėjimų pranašumais Šiauliuose iš viso galės naudotis vidutiniškai 4000 moksleivių ir jų tėvų. 

„Džiaugiamės, kad Šiauliai žengia kartu su didžiaisiais Lietuvos miestai, kuriuose kuriamos šiuolaikiškos, patogesnės ir saugesnės mokyklos. Tikimės, kad rugsėjį būsime minimi tarp miestų, turinčių daugiausia pažangiomis technologijomis besinaudojančių mokyklų“, – pirmosios „Ateities mokyklos“ atidaryme kalbėjo Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas.

Elektroninė mokyklos administravimo sistema bus susieta su elektroniniu „Tamo“ dienynu, nuo  mokslo metų pradžios Vinco Kudirkos progimnazija pirmoji Šiauliuose pradėjo naudoti atnaujintą dienyno versiją, todėl galėjo toliau plėsti su dienynu susietų elektroninių funkcijų diegimą. Mokykloje įdiegta mokinių lankomumo apskaita, elektroninis pagrindinių durų raktas su trimis skaitytuvais, taip pat bibliotekos ir maitinimo apskaitos sistemos. 


„Sulaukėme pokyčių – jau nuo šiandien elektroninių pažymėjimų mums reikės kasdien, ateinant į mokyklą, bibliotekoje, valgykloje ir visi šie duomenys bus administruojami vieningoje informacinėje sistemoje, susietoje su dienynu, prie kurio gali prisijungti visi – mokiniai, jų tėvai, mokytojai“, – sakė Juozas Varkulevičius, Vinco Kudirkos progimnazijos direktorius.

Mokyklų modernizavimą Šiauliuose, pavadintą „Ateities mokyklomis“, inicijuoja Šiaulių pramonininkų asociacija, projektą remia pramoninkų asociacijos narė bendrovė „GECO Investicijos“, iniciatyvai pritaria Lietuvos mokinių parlamentas, įgyvendina „Tamo“ elektroninio dienyno kūrėjai.

„Pramonininkus šiam projektui pastūmėjo statistika, prognozuojanti, kad nuo 2004 m. iki 2020 m. moksleivių skaičius Lietuvoje sumažės nuo 45 iki 25 tūkst. Tai pavojaus skambutis pramonei – investuojami dideli pinigai, o kas užims darbo vietas? Kiekvienas moksleivis turi būti saugomas kaip perliukas, nes jų skaičius mažėja ir tas klausimas neduoda mums ramybės“, – teigė Šiaulių pramonininkų asociacijos vykdantysis direktorius Egidijus Anglickis. 

„Pažangios technologijos yra mūsų ateitis, sukurdami sąlygas jomis naudotis nuo mažų dienų, prisidedame prie pažangios visuomenės kūrimo. Jei šios technologijos ne tik sužadina mokinių smalsumą, bet ir užtikrina kokybiškesnį jų laiką mokykloje, tuomet galime sakyti, kad tai yra geriausia investicija į jaunąją kartą“, – sakė Raimondas Štreimikis, projektą remiančios bendrovės „GECO investicijos“ direktorius.   

Pasak Lietuvos moksleivių parlamento pirmininko Juozo Vaidelio, pilotinės mokyklos, kurių mokiniai naudojasi elektroniniais pažymėjimais, pastebi teigiamus pokyčius – sumažėja pamokų praleidimas bei mokinių vėlavimas į pamokas, mokiniai sugaišta beveik perpus mažiau laiko užsisakydami bibliotekoje knygas ar apsipirkdami valgykloje. Prie dienyno prisijungę tėvai gali matyti ne tik įrašus apie vaikų pažangumą, bet ir sužinoti, ar vaikas mokykloje pavalgė, kokias knygas skaito.


Atidarymo metu Vinco Kudirkos progimnazijoje veikė išplėstinės realybės fotostudija, kuri moksleivius ir mokyklos svečius nukėlė į ateitį – įsivaizduojamus Šiaulius po daugelio metų. Kartu su miesto vadovais ir kitais garbingais svečiais pirmosios „Ateities mokyklos“ atidaryme viešėjo ir antrajame etape dalyvaujančių 6 Šiaulių mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai. 

Pilotine šio projekto mokykla pasirinkta Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija, kurią žadama įrengti iki balandžio pabaigos. Kiekvienas jos mokinys netrukus turės vieną e-kortelę, kuri bus ne tik raktas į mokyklą, viešojo transporto bilietas, bibliotekos skaitytojo pažymėjimas, bet ir elektroninė piniginė.

„Džiaugiamės, kad Šiauliai neatsilieka nuo didžiųjų Lietuvos miestų, kuriuose kuriamos šiuolaikiškos, patogesnės ir saugesnės mokyklos. Tikimės, kad rugsėjį jau būsime minimi tarp miestų, turinčių daugiausiai pažangiomis technologijomis besinaudojančių mokyklų“, – sako Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas.

„Mus, pramonininkus, šiems projektams pastūmėjo statistika, prognozuojanti, kad nuo 2004 m. iki 2020 m. Lietuvos moksleivių skaičius sumažės nuo 45 iki 25 tūkst. Tai pavojaus skambutis pramonei – mes investuojame didelius pinigus, o kas užims darbo vietas? Kiekvienas moksleivis turi būti saugomas kaip perliukas, nes jų skaičius mažėja ir tas klausimas neduoda mums ramybės“, – teigia Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas Alvydas Stulpinas.

Vinco Kudirkos progimnazijos administracija ir mokytojai pirmieji Šiauliuose pasirinko naudoti atnaujintą elektroninio dienyno „Tamo“ versiją, kuri yra papildyta įvairiomis su elektroniniu mokinio pažymėjimu susietomis funkcijomis, todėl ši mokykla pasirinkta pilotine. 

„Pažangios technologijos yra viso ko ateitis, todėl sukurdami sąlygas jomis naudotis nuo mažų dienų, prisidedame prie pažangios visuomenės kūrimo. Jei šios technologijos ne tik sužadina mokinių smalsumą, bet ir užtikrina jų saugumą mokykloje, tuomet tai geriausia investicija į jaunąją kartą“, – sako UAB „GECO Investicijos“ direktorius Raimondas Štreimikis. 

Šiuo metu Lietuvoje elektroninė įranga įdiegta ir sėkmingai veikia jau 20 „Ateities mokyklų“ – Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Anykščiuose, Kėdainiuose, Pakruojyje ir Plungėje.
„Mokyklos, kurių mokiniai jau turi e-kortelę iškart pajuto teigiamus pokyčius – daug kur sumažėjo pamokų praleidimas bei mokinių vėlavimas į pamokas. O ir patys mokiniai pastebėjo, 
kad naudodamiesi viena kortele, sugaišta dvigubai trumpiau užsisakydami bibliotekoje knygas ar apsipirkdami valgykloje“, – pastebi Lietuvos moksleivių parlamento pirmininkas Juozas Vaidelis.
Iki kovo 31 d. planuojama atrinkti dar 6 Šiaulių mokyklas, kuriose bus įdiegta „Ateities mokyklos“ informacinė sistema. Tikimasi, jog pritraukus rėmėjų, šios mokyklos bus įrengtos dar iki rugsėjo pabaigos. 
„Ateities mokyklų“ projektas Šiauliuose įgyvendinamas bendradarbiaujat su bendrove „Tavo mokykla“, projekto partneriai – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos moksleivių parlamentas, iniciatorius – Šiaulių pramonininkų asociacija, pirmasis mecenatas – bendrovė „GECO Investicijos“. 

Šiaulių pramonininkų asociacijos iniciatyva Šiauliuose netrukus bus įdiegta pirmoji „Ateities mokyklos“ informacinė sistema. Pirmuoju projekto mecenatu tapo Šiaulių pramonininkų asociacijos narė bendrovė „GECO Investicijos“. Pritraukus rėmėjų, iki rugsėjo pabaigos iš viso šiame mieste planuojama įrengti 7 mokyklas, kurių mokiniai naudosis pažangiausiomis technologijomis.

Pilotine šio projekto mokykla pasirinkta Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija, kurią žadama įrengti iki balandžio pabaigos. Kiekvienas jos mokinys netrukus turės vieną e-kortelę, kuri bus ne tik raktas į mokyklą, viešojo transporto bilietas, bibliotekos skaitytojo pažymėjimas, bet ir elektroninė piniginė.

„Džiaugiamės, kad Šiauliai neatsilieka nuo didžiųjų Lietuvos miestų, kuriuose kuriamos šiuolaikiškos, patogesnės ir saugesnės mokyklos. Tikimės, kad rugsėjį jau būsime minimi tarp miestų, turinčių daugiausiai pažangiomis technologijomis besinaudojančių mokyklų“, – sako Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas.

„Mus, pramonininkus, šiems projektams pastūmėjo statistika, prognozuojanti, kad nuo 2004 m. iki 2020 m. Lietuvos moksleivių skaičius sumažės nuo 45 iki 25 tūkst. Tai pavojaus skambutis pramonei – mes investuojame didelius pinigus, o kas užims darbo vietas? Kiekvienas moksleivis turi būti saugomas kaip perliukas, nes jų skaičius mažėja ir tas klausimas neduoda mums ramybės“, – teigia Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas Alvydas Stulpinas.

Vinco Kudirkos progimnazijos administracija ir mokytojai pirmieji Šiauliuose pasirinko naudoti atnaujintą elektroninio dienyno „Tamo“ versiją, kuri yra papildyta įvairiomis su elektroniniu mokinio pažymėjimu susietomis funkcijomis, todėl ši mokykla pasirinkta pilotine. 

„Pažangios technologijos yra viso ko ateitis, todėl sukurdami sąlygas jomis naudotis nuo mažų dienų, prisidedame prie pažangios visuomenės kūrimo. Jei šios technologijos ne tik sužadina mokinių smalsumą, bet ir užtikrina jų saugumą mokykloje, tuomet tai geriausia investicija į jaunąją kartą“, – sako UAB „GECO Investicijos“ direktorius Raimondas Štreimikis. 

Šiuo metu Lietuvoje elektroninė įranga įdiegta ir sėkmingai veikia jau 20 „Ateities mokyklų“ – Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Anykščiuose, Kėdainiuose, Pakruojyje ir Plungėje.

„Mokyklos, kurių mokiniai jau turi e-kortelę iškart pajuto teigiamus pokyčius – daug kur sumažėjo pamokų praleidimas bei mokinių vėlavimas į pamokas. O ir patys mokiniai pastebėjo, kad naudodamiesi viena kortele, sugaišta dvigubai trumpiau užsisakydami bibliotekoje knygas ar apsipirkdami valgykloje“, – pastebi Lietuvos moksleivių parlamento pirmininkas Juozas Vaidelis.

Iki kovo 31 d. planuojama atrinkti dar 6 Šiaulių mokyklas, kuriose bus įdiegta „Ateities mokyklos“ informacinė sistema. Tikimasi, jog pritraukus rėmėjų, šios mokyklos bus įrengtos dar iki rugsėjo pabaigos. 

„Ateities mokyklų“ projektas Šiauliuose įgyvendinamas bendradarbiaujat su bendrove „Tavo mokykla“, projekto partneriai – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos moksleivių parlamentas, iniciatorius – Šiaulių pramonininkų asociacija, pirmasis mecenatas – bendrovė „GECO Investicijos“. 

Naujienų sąrašas