Dla samorządów

Dążymy do aktywnej współpracy z samorządami różnych gmin kraju, które są zainteresowane produkcją ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Instalacja nowych ciepłowni na biomasę i połączenie ich z miejską siecią ciepłowniczą jest korzystne dla samorządów o tyle, że sprzyja to rozwojowi gospodarczemu regionu:

  • Przyciąganie prywatnych inwestycji greenfield;
  • Stworzenie warunków dla rozwoju producentów biomasy w regionie;
  • Tworzenie nowych miejsc pracy;
  • Płacenie podatków do budżetu gminy.

Ciepłownie na biomasę przyczyniają się do dobrobytu ludności:

  • Do ogrzewania stosuje się tańszą miejscową biomasę, a nie drożejący gaz ziemny czy wyłącznie szkodliwe dla środowiska paliwo - węgiel;
  • Skuteczna produkcja - niższe straty ciepła;
  • Czystsze środowisko, ponieważ zastąpiono zanieczyszczające kotłownie zużywające paliwa kopalne;
  • Wkład nowoczesnych przedsiębiorstw w życie wspólnotowe.

Raimondas Štreimikis, Dyrektor GECO Energy Company, +370 5 2661266, info@geco-energy.pl.