Wizja oraz misja

Jesteśmy gotowi w regionie Europy Centralnej oraz Wschodniej rozwijać energetykę odnawialną, która bez wątpliwości jest przyszłością oraz perspektywą świata.

Wierzymy, że używanie zasobów odnawialnych jest korzystne dla środowiska, mieszkańców, biznesu oraz państwa.

Dążymy do tego, aby budowane ciepłownie biomasowe oraz inne urządzenia energetyki odnawialnej zwiększały konkurencję na rynku energetycznym oraz zapewniały najlepsze warunki dla użytkowników.

Wizja

Naszym celem jest bycie przodującą grupą energetyki odnawialnej w regionie Europy Centralno-Wschodniej.

Misja

Umożliwienie korzystania z zalet energetyki odnawialnej oraz praktycznych korzyści dla środowiska oraz społeczeństwa.