Działalność

GECO Energy Company jest dynamicznie rozwijającą się spółką energetyczną, inwestującą i realizującą projekty energetyki odnawialnej oraz działającą w państwach regionu Europy Centralno-Wschodniej.

Podstawowym kierunkiem inwestycji jest produkcja ciepła oraz energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej, a także poprzez spalanie odpadów komunalnych. Budujemy oraz administrujemy ciepłownie i elektrociepłownie na biomasę, dostarczające ciepło do systemu sieci ciepłowniczych miast oraz energię elektryczną do sieci energetycznej.

W przyszłości planujemy rozwój także innych kierunków energetyki odnawialnej, takich jak produkcja ciepła i prądu skojarzonego. Także planujemy rozwijać projekty generacji energii z wiatru, biogazu oraz innych źródeł energii odnawialnej, inwestować w oraz rozwijać spalarnie odpadów komunalnych, produkcję sprzętu energii odnawialnej oraz inne strefy biznesu, powiązane z energetyką odnawialną.