Ateities projektai

Siekiame plėtoti atsinaujinančią energetiką Lietuvoje bei kitose Baltijos ir Rytų Europos šalyse, kuriose esame pasirengę įgyvendinti įvairius su žaliąja energetika susijusius projektus.   

Artimiausia planuojama plėtros kryptis – kogeneracija. Tai šilumos ir elektros energijos gamyba iš biokuro.  Ši perspektyvi energijos gamybos technologija suteikia galimybę gaminti atliekinę šilumos energiją pigiau nei vien šiluminėse katilinėse, šią technologiją efektyvu panaudoti didžiųjų miestų šilumos poreikiams.  

Kita planuojama plėtros kryptis – gazifikacija. Tai technologija, kuri leidžia iš biokuro gaminti dujas, kurios vėliau gali būti naudojamos šilumos, elektros, automobilių ar kitų degalų, kuro gamybai.

Potencialūs ateities projektai  – tai vėjo, saulės, biodujų ar kitos žaliosios energetikos jėgainės bei kiti su atsinaujinančia energetika susiję projektai. Siekiame juos plėtoti Lietuvoje bei kitose Baltijos bei Rytų Europos šalyse, kuriose vertinamos atsinaujinančios energetikos perspektyvos.